MIKÄ AMCO-ENGINEERING?

Amco-Engineering Oy on rovaniemeläinen suunnittelutoimisto, joka on keskittynyt mekaniikka, hydrauliikka sekä pneumatiikkasuunnitteluun. Ydinosaamisemme on tuotekehityksessä, prototyypeissä sekä projektien toteuttamisessa.

Tuotamme asiakkaalle laadukasta ja kustannustehokasta suunnittelua sekä dokumentointia. Tarjoamme palveluita koko tuotekehityskaarelle. Suunnittelun toteutamme tiiviissä sekä vuorovaikutteisessa yhteistyössä asiakkaan kanssa parhaita käytäntöjä ja menetelmiä soveltaen. Suunnittelussa käytämme menetelmiä, jotka palvelevat parhaiten asiakkaan tarpeita projektin toteutuksessa ja tuotannossa. Yhteistyökumppaneiden ansiosta voimme toteuttaa projektit myös avaimet käteen ja suu hevosenkengälle periaatteella.

Yhteystiedot

Palvelut

Tuotekehitys ja prototyypit

Saatamme ajatuksesi ja ideasi konkreettiseksi tuotteeksi.

Kehitämme myös tuotantolinjojen tuotantomenetelmiä ja -apuvälineitä. Turvallisuuden, käytettävyyden ja tehokkuuden lisäämiseksi pyrimme etsimään vaihtoehtoisia rakenteellisia ratkaisuja teknisiin ongelmiin.

Suunnittelussa pystymme optimoimaan tuotantokustannukset ja etsimään vaihtoehtoisia toteutustapoja.

Olemme valmistaneet ja valmistuttaneet sekä prototyyppejä että piensarjoja asiakkaidemme tarpeisiin.

 

Tuotekehitys

Tuotekehityksessä pyrimme löytämään asiakkaan laitteelle lisää käyttökohteita pienin kustannuksin. Autamme myös tuotantokustannuksien pienentämisessä, mikä voi olla ratkaisevaa tuotteen markkinoille saattamiseksi sekä katteen parantamiseksi. Olemme tehneet tuotekehitysprojekteja muun muassa maarakennuskoneiden käytettävyyden monipuolistamiseksi ja vastaamaan paremmin työkohteiden vaatimuksiin.

Prototyypit ja piensarjat

Prototyypin valmistus on tärkeä osa tuotteen markkinoille saattamisessa. Prototyyppien valmistuksessa hyödynnämme yhteistyöverkoston tiloja, joissa käytössämme ovat perinteiset konepajalaitteet. Yhteistyöverkoston ansiosta voimme tarjota joustavaa ja nopeaa komponenttien valmistusta.

Mekaniikkasuunnittelu ja tekninen laskenta

Mekaniikkasuunnittelumme tuottamilla valmistusdokumenteilla muunnamme ideasi prototyypiksi tai valmiiksi tuotteeksi konedirektiivit huomioon ottaen. Otamme suunnittelussa huomioon ennen kaikkea käytettävyyden, huollon ja ylläpidon tuomat haasteet tuotteelle. Mekaniikkasuunnittelu sisältää mallit, valmistusdokumentit, räjäytyskuvat ja osaluettelot.

Lujuustarkastelulla sekä liikeratamallennuksella saamme todennettua kappeleen tai rakenteen kestävyyden sekä optimoimaan materiaalit.

Mekaniikkasuunnittelu

Mekaniikkasuunnittelulla pyrimme tuottamaan asiakkaalle selkeitä sekä kustannustehokkaita valmistusdokumentteja, joiden avulla on mahdollista tilata materiaalit valmiina kokoonpantavaksi tai valmiina tuotteina.

Meillä on kokemusta raskaankaluston lisälaitteiden teräsrakenne- ja mekaniikkasuunnittelusta. Suunnittelukohteina ovat olleet muun muassa lumityökoneet, maansiirtokoneet sekä muu raskaskalusto.

Tekninen laskenta

Käytössä olevilla ohjelmilla toteutamme teknistä laskentaa sekä liikeratamallennusta. Laskennan sekä liiketaramallennuksen avulla pyrimme kustannustehokkaaseen suunnitteluun jo prosessin alkuvaiheessa. Simuloinnissa saamme tarkasteltua kappaleen dynaamiset kuormat, nurjahdukset, värähtelyt, tehtyä kuormituksen testauksen sekä paineanalyysin.

Hydrauliikka- ja pneumatiikkasuunnittelu

Hydrauliikkasuunnittelupalvelumme kattaa joko yksittäisen laitteen tai kokonaisen järjestelmän suunnittelun asiakkaan toiveiden mukaan. Toteutamme kaavio- ja layoutsuunnittelun, komponenttien määrittelyn, varustelu- ja rakennesuunnittelun sekä putkistojen mitoituksen.

Hydrauliikkasuunnittelu

Hydrauliikkasuunnittelussa pyrimme suunnittelemaan asiakkaalle tehokkaita sekä monipuolisesti laajettettavissa olevia hydrauliikkajärjestelmiä. Tietotaitomme hydrauliikkakomponenteista, niiden suunnittelusta sekä käytettävyydestä antaa hyvän pohjatiedon optimaaliseen suunnittelutyöhön. Järjestelmän suunnittelussa voimme suunnitella sekä komponentit että kehikot.

Pneumatiikkasuunnittelu

Pneumatiikkajärjestelmät kuuluvat isona osana teollisuuteen. Pneumatiikan etuja hydrauliikkaan verrattuna ovat komponenttien asennettavuus, kevys ja liikenopeus sekä komponenteista saatava voima yksinkertaiseen rakenteeseen nähden. Yrityksellämme on kokemusta yksittäisten työkalujen sekä kokonaisten tuotantolinjojen pneumatiikkasuunnittelusta.

Asiantuntijapalvelut

Tarjoamme paikan päällä tapahtuvaa konsultointia silloin kun tarvitset neuvoa ja tuoretta näkemystä projektisi teknisissä haasteissa.

Palveluihimme kuuluu myös asennusvalvonta.

Asiakkaan tarpeista riippuen tuotamme CE-merkkiin tarvittavaa dokumentointia sekä kartoitusta.

Referenssit

Pyydä tarjous tai jätä viesti

Ota yhteyttä